Passend onderwijs

Soms lukt het met alle goede bedoelingen niet om een leerling, of een groep op de rit te krijgen. Er is al van alles geprobeerd om de relatie te verbeteren, of om het pedagogisch klimaat te verbeteren. In sommige gevallen staan leerresultaten stil en kost het de leerkracht tonnen vol energie om de dag positief door te komen.

Een goede leerkracht- leerling relatie, structuur en veiligheid zijn dan basisstenen waaraan gewerkt moet worden om verder te kunnen bouwen. 

Samen met ouders, leerkrachten en het zorgteam wordt er gekeken naar wat er nodig of mogelijk is om weer stappen vooruit te kunnen zetten!

 

Vanuit mijn ervaring binnen het Cluster 4 en SBO begrijp ik goed tegen welke knelpunten zowel de leerkracht als de leerling aan kunnen lopen. Tevens ben ik instructeur Psychosociaal hulphond, waarbij ik een doelgroep bedien die kampt met complexe problematiek. Ik kijk in het functionerende systeem van de hulpvrager en werk nauw samen met andere betrokkenen.