Algemene voorwaarden

Overeenkomst

 • Een afspraak kan schriftelijk of mondeling worden gemaakt met Ik Ben Dit. De overeenkomst is bindend wanneer naam, adres, telefoonnummer en datum is doorgegeven voor de sessie(s).
 • Bovenstaande is ook van kracht na voortzetting naar aanleiding van het kennismakingsconsult.
 • Na aanmelding ontvangt u de factuur die binnen 10 werkdagen moet worden voldaan. Indien dit niet gebeurt heeft Ik Ben Dit het recht om de sessies niet te vervolgen.
 • Tijden van de sessies worden in overleg met de bevoegde of instelling afgesproken.
 • Bij te laat betalen na de verstreken termijn van 15 werkdagen, wordt 15% van het totaalbedrag in rekening gebracht. Na elke twee weken komt er 3% bij.

   


In aanmerking komen

 • Ik Ben Dit bepaalt of een cliënt in aanmerking komt voor de sessies, dit kan naar aanleiding van het kennismakingsconsult zijn.
 • Wanneer de cliënt gevaarlijk gedrag laat zien naar de begeleider en hond toe heeft Ik Ben Dit het recht de  sessies niet te vervolgen.

 

Sessie Annuleren

 

 • Wanneer een sessie door Ik Ben Dit wordt afgelast kan deze worden ingehaald.
 • Gereserveerde tijd die niet 24 uur van te voren is afgemeld wordt toch in rekening gebracht.
 • Afzegging van de sessie moet 24 uur van tevoren telefonisch of per email worden doorgegeven.
 • Bij langdurige ziekte van de cliënt, begeleider of hond kunnen er in overlegnieuwe afspraken worden gemaakt.
 • Bij overlijden van cliënt, begeleider of hond wordt het lesgeld terug gestort.
 • Wanneer u wilt stoppen tijdens de lessen is restitutie niet mogelijk.

 

Aansprakelijkheid

 

 • Ik Ben Dit is niet aansprakelijk voor besmetting of mentale gebreken van de cliënt of omgeving.
 • Ik Ben Dit kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het eventueel uitblijven van resultaten.
 • Ik Ben Dit is verzekerd voor ongevallen tussen de cliënten en de hond.