Weerbaarheidstraining                                                          Vida

Vida is een weerbaarheidstraining voor kinderen en jongeren, waarbij de hond als co-coach wordt ingezet. De weerbaarheidstraining is ervaringsgericht en gebaseerd op de theorie en leerprincipes vanuit haptonomie en Rots & Water training.

 

Kinderen ontwikkelen tijdens de training meer eigenheid en worden zich bewust van hun gevoelens en hun gedrag. Ze leren in balans te zijn en zich zelfverzekerd te voelen!

 

Voorafgaand aan de inschrijving vindt er een kennismakingsgesprek plaats. Er wordt alvast contact gelegd met de hond om te zien of er een klik is en er wordt besproken waarom uw kind baat zou hebben bij de Vida training. Deze kennismaking is vrijblijvend en kosteloos.

De cursus bestaat als pakket uit 8 sessies en wordt individueel of in kleine groepjes van maximaal 4 kinderen gegeven. Heeft uw kind baat bij meer sessies behoort dat uiteraard ook tot de mogelijkheden! 

 

Kiest u voor Ik Ben Dit hondentherapie betekent dit geen ellenlange wachtrijen, waar u vaak wel mee te maken hebt bij grote instanties en kiest u voor een intieme setting met oog voor de kwaliteiten van uw kind!

 

 

AAI bezoekteam

De inzet van therapiehonden staat steeds vaker centraal in het nieuws en is in opmars in Nederland. Zorginstellingen ervaren veel successen, doordat de hond de gave heeft te verbinden op een manier waarop dat mensen niet lukt. Dit brengt een bijzondere relatie tot stand, waarin herhaald terugkomen de bewoners prikkelt op sociaal, motorisch en cognitief vlak!

 

Als DAI (Dog Assisted Intervention) team zijn we actief in zorginstellingen, waar de bewoners en collega's uitkijken naar ons bezoek. In de huis/woonkamer verzorgen we spelletjes, waarbij de bewoners interactief deelnemen. Er zit enorm veel kracht in een knuffel of een poot van de hond, waardoor menig bewoner zal stralen!

 

 

 

 

 

Angst voor honden

 

 

Honden zijn bijna niet weg te denken uit het straatbeeld. Veel mensen genieten van het gezelschap van de hond en staan er dan ook niet bij stil dat er een groot aantal mensen rondloopt met angst voor honden.

 

Elke dag worden zij geconfronteerd met hun angsten die het dagelijks patroon kunnen beïnvloeden. Ik Ben Dit helpt mensen stap voor stap over de angsten heen. Er wordt in samenspraak een hulpplan opgesteld om goed voorbereid te starten, zonder zomaar over de grenzen van een ander te gaan.

 

Leer stap voor stap meer vertrouwen te krijgen in honden!

 

 

 

 

Leeshond

 

Kinderen kunnen om wat voor reden dan ook moeite hebben met lezen. Dit kan onder andere zijn door een taalachterstand, dyslexie of een belemmering vanuit een stoornis of handicap. Vaak blijven resultaten achter op leeftijdsgenoten en worden de kinderen constant geconfronteerd met de fouten die ze maken. Dit levert stress, faalangst en weerstand op tijdens het lezen en met name het voorlezen thuis of in de klas. Toch wordt er vaak geadviseerd zoveel mogelijk ‘leeskilometers’ te maken om uiteindelijk tot een leesniveau te komen waarop de kinderen zich kunnen redden in de maatschappij.


Het lezen met een leeshond kan de oplossing zijn voor uw probleem. Een sessie met de leeshond betekent aandacht voor het kind zonder een waardeoordeel. Tijdens de sessies wordt er aandacht besteed aan het technisch lezen op woord- en tekstniveau. Er worden oefeningen met de hond afgewisseld met leesoefening voor uw kind!

De leeshond ligt rustig bij uw kind en zal het kind niet wijzen op fouten of op het leestempo tijdens het voorlezen. Doordat de hond je waardeert

zoals je bent groeit het zelfvertrouwen en het leesplezier, waardoor ook

de resultaten weer met stapjes vooruit zullen gaan! 

 

Begeleiding op maat

 In de sessies met de hond functioneert de hond als stimulator om een vastgesteld doel te bereiken. Er wordt vooraf een aantal sessies afgesproken waarin er gewerkt gaat worden aan een specifieke hulpvraag.

Deze hulpvraag kan heel uiteenlopend zijn. Zo kunnen we veel betekenen voor mensen met autisme in het werken aan relatie, samenwerking en omgang, of kunnen we de motoriek bevorderen. Ook kunnen we de concentratie vergroten van mensen met hyperactiviteit en helpen bij het organiseren, structureren of plannen van activiteiten.

 

Heeft u een vraag over de mogelijkheden met het werken met therapiehond Bandit of Shadow, neem dan gerust contact met ons op, zodat we met alle zorg kunnen kijken naar uw specifieke hulpvraag.